Öljy- ja kaasupolttimien määräaikaishuoltojen tarkoituksena on pitää laitteiston toiminta alkuperäisellä tasolla, varmistaa häiriötön toiminta ja ehkäistä ennakolta vikojen esiintyminen. Huoltojen avulla varmistetaan myös laitteiston toiminnan paras hyötysuhde.

Öljypolttimien huollot suoritamme Öljy- ja kaasulämmitysyhdistyksen teknillisen suosituksen TS-4 / 2000 (suositus Öljylämmityslaitteistojen määräaikaishuoltotyöt ja lämmitystekniikan mittaukset) mukaisesti. Kaasupolttimien osalta määräaikaishuollot suoritetaan kyseistä suositusta soveltaen.

Ota yhteyttä

Palamisilmalaitteiden puhdistus

 • ilmapuhallin
  puhallinmoottorin laakereiden tarkistus ja vaihto jos tarpeen
 • ilmakanavisto
 • palopää

Öljyjärjestelmä 

 • öljynsuodattimet
  suodattimen puhdistus tai vaihto
 • öljypumppu
  suodattimen puhdistus tai vaihto
 • akselitiivisteen tarkistus
 • suutinputki ja öljysuutin
  suutinputken pintapuolinen puhdistus
 • öljysuuttimen vaihto vasta koeajon jälkeen
 • öljyletkut
  pintapuolinen tarkistus ja vaihto jos tarpeen